HEM

Sala Vassklippning AB

Sala Vassklippning AB etablerades 2014. Vi är ett professionellt företag som arbetar engagerat och ödmjukt med vatten och markentreprenad kring sjöar och vattendrag. Vi vill att vårt arbete ska skapa en vackrare och mer funktionell strand- och vattenmiljö åt våra kunder.

Slåtterbalk för vassklippning & vassröjning

Vassklippning & vassröjning

 

När vattenspegeln inte längre syns på grund av vass och näckrosor är det dags att boka tid hos oss för vassklippning & vassröjning. Med professionella redskap och genuint intressse för det öppna vattenlandskapet åtar vi oss vassröjningsuppdrag i sjöar, dammar, vilt-vatten, åar och vattenhinder på golfbanor. 

Truxor monterade med mudderpump och grävaggregat

Muddring

 

När båtrännan slammat igen, badplatsen blivit dyig eller om du helt enkelt vill slippa vass och näckrosor, erbjuder vi muddring. Muddring kan ske med antingen mudder-pump eller med grävning, beroende på bottens beskaffenhet.

Våtmarksklippning

 

Våtmarker är en viktig plats för många djurarter. Genom att klippa gamla sjöängar kan man få vadarfåglar att trivas. Förutom att det färdiga resultatet ser fint och prydligt ut har myndigheter intresse av att våt-markerna underhålls och man kan i vissa fall söka och få bidrag för detta arbete.

VÄLJ OSS!

 

 

Sala Vassklippning AB etablerades 2014. Vi är ett professionellt företag som arbetar engagerat och ödmjukt med vatten och markentreprenad kring sjöar och vattendrag. Eftersom det handlar om bekämpning av vass och vattenväxer tar vi alltid upp klippet ur vattnet. Detta för att minska  återförandet av näring, vilket annars  leder till att förmultnade växter göder och slammar igen botten.