MUDDRING

Muddring

När båtrännan slammat igen eller badplatsen blivit dyig eller om du helt enkelt vill slippa vass och näckrosor, erbjuder vi muddring. Muddring kan ske med antingen mudderpump eller med grävning, beroende på bottens beskaffenhet.

Pris

Etableringsavgift 2 250 kr/ objekt

(1 800 kr/timme ex. moms)


Timdebitering 2 250 kr/timme

(1 800 kr/timme ex. moms)


Vi tillämpar alltid timdebitering enligt

löpande räkning.