VASSKLIPPNING VASSRÖJNING

Vassklippning & vassröjning

När vattenspegeln inte längre syns på grund av vass och näckrosor är det dags att boka tid hos oss för vassklippning & vassröjning. Med professionella redskap och genuint intressse för det öppna vattenlandskapet åtar vi oss vassröjnings-uppdrag i sjöar, dammar, viltvatten, åar och vattenhinder på golfbanor.


Eftersom det handlar om bekämpning av vass och vattenväxer tar vi alltid upp klippet ur vattnet.  Detta för att minska  återförandet av näring, vilket annars  leder till att förmultnade växter göder  och slammar igen botten.

Pris

Vassklippning

Timdebitering 1 500 kr/tim

(1 200 kr/tim ex moms)


Inställelseavgift

Avgift 2 250 kr/objekt

(1 800 kr/objekt ex moms)


Resekostnader

140 km och 2 timmar ingår i inställelseavgiften, därutöver debiteras:

Restid timdebitering 425 kr/tim (340 kr/tim ex moms)

Kilometerersättning 10 kr/tim (8 kr/tim ex moms)


Vi tillämpar alltid timdebitering enligt

löpande räkning.