VÅTMARKSKLIPPNING

Våtmarksklippning

Våtmarker är en viktig plats för många djurarter. Genom att klippa t ex gamla sjöängar kan man få vadarfåglar att trivas. Förutom att det färdiga resultatet ser fint och prydligt ut har myndigheter intresse av att våtmarkerna underhålls och man kan i vissa fall söka och få bidrag för detta arbete.

Pris

Vassklippning

Timdebitering 1 500 kr/tim

(1 200 kr/tim ex moms)


Inställelseavgift

Avgift 2 250 kr/objekt

(1 800 kr/objekt ex moms)


Resekostnader

140 km och 2 timmar ingår i inställelseavgiften, därutöver debiteras:

Restid timdebitering 425 kr/tim (340 kr/tim ex moms)

Kilometerersättning 10 kr/tim (8 kr/tim ex moms)


Vi tillämpar alltid timdebitering enligt

löpande räkning.